Indretning af hønsehus

Et fornuftigt indrettet hønsehus sikrer hønsene en optimal trivsel og dig selv rimelige arbejdsforhold i den daglige rengøring og henten æg.

Størrelsen på hønsehuset afhænger naturligvis af antallet af høns. Det er nok mere reglen end undtagelsen, at de fleste køber eller bygger for småt i første forsøg! Så sats hellere på et lidt større hus end planlagt!

Husk at hvis du vil ruge kyllinger ud (og det vil de fleste, fordi det er så spændende og tilfredsstillende), så fylder de altså temmelig meget når de er ved at nå slagtealderen! Som minimum skal man regne med 30 cm siddeplads per dyr.

Hønsene foretrækker at hvile oppe på en siddepind, men nogle af de (gumpe)tunge racer har svært ved at komme mere end 40-50 cm op. Så må der enten laves en stige til dyrene, eller huset må indrettes, så de kan sove i denne højde og alligevel føle sig trygge. Det er vigtigt, at hønsene ikke bliver udsat for træk i hønsehuset. Hvis døråbningen ikke bliver lukket om natten, og hønsene vælger at hvile lavt over jorden, kan træk blive et problem.

Til gengæld er høns normalt ikke kuldskære, så hvis du har nogle sunde høns, vil de normalt kunne klare sig gennem selv strenge frostnætter i et uisoleret hus. Sovepindene eller siddepindene laves lettest ud af lægtebrædder på ca. 3×5 cm. Sjovt ok foretrækker vores høns sådanne kantede siddepinde fremfor rundstokke eller naturlige grene…

sovende høns - indretning og hønsegårdenSom redekasser anvender vi de billigste overdækkede kattebakker i plastik. De er meget lette at rengøre, fordi de kan åbnes og er lavet helt af plast. De passer fint til de store hønseracer. Vi forer dem med halm, og når man henter æg dagligt, sker det næsten aldrig, at hønsene har lagt dem itu.

Vi har ca. en rede per 3-5 høns, men selvom der altså er lidt trængsel foran kasserne, foretrækker hønsene alligevel ofte den samme kasse. Ugen efter er det måske en anden kasse, der er hønse-trendy. Det er også muligt at købe forsvindingsreder, men vi har ikke så gode erfaringer med dem.

Æglægning

Hvis du vil have æg året rundt, skal hønsene have kunstigt lys i vinterhalvåret. Ellers vil ægproduktionen gå i stå fra oktober til februar sådan cirka. I år har vi dog fået i snit 3 æg fra hver høne hele januar måned uden lys, men det er vist fordi der er gået kuk i deres indre ur.

Det slider på hønsene at lægge æg, så en vinterpause uden æglægning sikrer, at de til gengæld kan lægge æg i længere tid. Men før eller siden går en hønes ægproduktion så meget i stå, at næste station hedder suppegryden. Et lille vindue i hønsehuset er til god hjælp for hønsene når de skal finde på plads på siddepindene, elSovende hønsler om morgenen, hvis de skal gå inde i hønsehuset før de kan komme ud i hønsegården.

Hønsene klatter rigtig meget om natten fra sovepindene, så det er en god investering at placere et møgbrædt under pindene. På den måde kan man samle hønsemøget sammen på en let måde. Så tager det ikke lang tid at gøre rent i hønsehuset. Som bundlag bruger vi strøelse, der har en god sugeevne. Halm og savsmuld kan også anvendes, men suger ikke nær så godt som strøelse.

Hønsenes indgang skal være af en sådan størrelse, at de ubesværet kan komme igennem. Der må gerne være en lille rampe op til indgangen, så strøelsen bliver inde i hønsehuset. Indgangen bør være forsynet med en lem og snoretræk, så den kan hejses op og sænkes ned.

Skriv et svar