Rugetips og udrugning af hønseæg

Her finder du tips og tricks til udrugning af æg samt vores anbefaling til valg af rugemaskine.

Udrugning af hønseæg

Udrugning af hønseæg er for mange en noget uoverskuelig opgave, men følges nedenstående råd, er succesen næsten garanteret. Glæden ved at udruge kyllinger er fantastisk, når de små kyllinger pipper og tripper omkring. Det er ikke kun et projekt der kan glæde børn og voksne, men også en stor oplevelse at være med til at bringe små kyllinger til verden.

 

Rugemaskine, rugemaskiner, udrugning æg

Se udvalg af rugemaskiner 

 

Læs mere om udrugning eller gå direkte til vores fyldestgørende guide til udrugning af hønseæg.

Før udrugningen sættes i gang er det især vigtigt, at de indsamlede rugeæg (“råmaterialet”) er af god kvalitet. Ved rugning i årets kolde måneder er det vigtigt at huske, at rugeæg ikke tåler kulde. Eftersom hønen ikke går i gang med at ruge før der er et vist antal æg – som regel min. 10 stk, og vi heller ikke sætter rugemaskinen i gang før vi har samlet et pænt antal æg, er det vigtigt, at rugeæggene opbevares frostfrit i perioden fra de er lagt til udrugningen påbegyndes.

Opbevaring af rugeæg

Det er ikke muligt at skelne befrugtede æg fra ubefrugtede før nogle dage ind i rugningen. Alle indsamlede æg skal håndteres og opbevares nænsomt, da de som udgangspunkt indeholder et levende embryo. Den optimale opbevaringstemperatur er 10-15 grader. Både lavere og højere temperaturen vil øge dødeligheden.

Der gælder derfor følgende retningslinjer omkring indsamling og opbevaring af rugeæg:

 1. Æggene skal lagres køligt (10-15 grader) men ikke i køleskab.
 2. Æggene helst være under 2 uger gamle.
 3. Fugtigheden bør være ca. 70 %
 4. Æggene må ikke udsættes for rystelser eller stød (find et ubenyttet rum).
 5. Æggene skal placeres let skråstillet (en æggebakke er fin at opbevare dem i, hvis der placeres en lille klods under den ene ende).
 6. Æggene skal tippes 2 gange dagligt (vend æggebakken morgen og aften, så den hviler på klodsen med den modsatte ende). Dette sikrer, at æggehinden ikke gror fast mod skallen.
 7. Før æggene lægges i rugemaskinen bør de have lov til at opnå rumtemperatur, så temperaturgradienten ikke bliver for brat når de sættes ind i rugemaskinen.

Følges ovenstående kan æggene normalt opbevares i 14 dage og alligevel give høje klækkeprocenter. Men jo friskere æg jo bedre resultater!

udrugning af kyllinger, rugetips, udrugning af hønseæg

 

Udrugning af hønseæg i rugemaskine

De 6 vigtigste retningslinjer ved udrugning af æg i rugemaskiner er:

 1. Gode rugeæg
 2. Temperatur
 3. Ventilation/udluftning
 4. Fugtighed
 5. Vending
 6. Afkøling

Gode rugeæg

En hane for hvert 10 høns vil normalt garantere, at de fleste æg er befrugtede. Jo bedre foderstand hønsene og kokken er i, jo bedre rugeæg fås der. Altså, hvis dine høns trives, kan du næsten altid udruge kyllinger af æggene også selvom nogle af de efterfølgende anbefalinger ikke følges til punkt og prikke. Vi har selv brugt denne rugemaskine, som vi har god erfaring med.

Temperatur

Ved udrugning af hønseæg er temperaturen nok den vigtigste parameter næst efter rugeæggenes kvalitet, når det gælder gode rugeresultater. Temperaturen skal være stabil og ligge på omkring 37-37,5 grader Celsius, men det svinger lidt fra rugemaskine til rugemaskine, fordi termostaten kan være placeret lidt forskelligt – læs altid vejledningen!

En temperatur på 36,5-37 grader vil også tit kunne anvendes, men så klækkes kyllinger tit først efter 22 dage, og de kan være mere svagelige.

Ventilation

Det er vigtigt, at luften om æggene bliver udskiftet. Selvom æggenes skaller er hårde, er de fine biologiske membraner, der hele tiden ‘ånder’. Det er derfor vigtigt, at luften om æggene bliver udskiftet. Motorrugere med mekanisk ventilation (ventilatorer) er mest effektive men ikke nødvendige.

Se vores komplette Ebog:

Guide til udrugning af hønseæg

Fugtighed

Der er lidt forskellige holdninger til fugtigheden igennem udrugningen. Alle er dog enige om, at de sidste 3 dage før klækning (dvs. fra 18-21. dagen) skal fugtigheden være så høj som muligt. For lav fugtighed kan resultere i kyllinger der dør, før de skal hakke hul på æggeskallen eller mens de forsøger at komme ud. De gror simpelthen fast inde i ægget.

Så de sidste tre dage skal fugtigheden helt op på 65-70% og det kræver typisk, at rugemaskinen holdes helt lukket og ventilationen blokeres. På 18. dagen kan man også oversprøjte æggene med vand fra en blomsterforstøver (stil den i rugemaskinen, så vandet har samme temperatur). Luk derefter døren.

Modstå fristelsen til at se til kyllingerne når de begynder at klækkes – det går ud over de kyllinger, der endnu ikke er kommet ud. Køber du en rugemaskine med gennemsigtigt låg kan du betragte kyllinger uden at åbne låget.

Fra 1-18. dagen er det mindre afgørende, hvor fugtigt der er. Nogle er tilhængere af tørrugning og holder fugtigheden på 25-30%, mens andre siger 40-50%. Vi har gode erfaringer med begge dele. Det er dog vigtigt at notere sig, at ovenstående råd gælder udrugning af hønseæg – og ikke eksempelvis for udrugning af vagtelæg.

Vending

Skrukhønen vender selv æggene mange gange om dagen. Faktisk er det utroligt, hvordan de kan mosle rundt med æggene uden, at de bliver knust.

I rugemaskinen skal æggene også vendes for at undgå, at æggehinden gror fast og for at sikre god udvikling af fostret. Æggene skal ligge ned i rugemaskinen (altså på langs). Nogle skriver, at den spidse ende af ægget skal pege lidt ned, men det er vist ikke så afgørende.

Når æggene vendes foregår det ved at rulle ægget en halv omgang om sin længdeakse, så det altså stadig ligger ned på den lange side, men nu drejet en halv omgang.

Æggene skal vendes 2-3 gange dagligt – vi gør det normalt morgen og aften. Flere anbefaler også, at ægget ikke rulles rundt og rundt om sin akse, men bare drejes ½ gang rundt og så næste gang ½ gang tilbage igen. Vi plejer bare at dreje dem rundt og rundt…

Afkøling

I naturen forlader hønen æggene en gang om dagen for at spise, besørge og motionere. Dette varer som regel 15-30 minutter. For at simulere dette, kan man slukke og åbne for rugemaskinen et kvarter om dagen fra nogle få dage ind i rugningen. Æggene får da mulighed for at ‘gasse af’.

Valg af rugemaskine til udrugning af hønseæg

Når der skal vælges en rugemaskine, er det vigtigt at maskinen kan håndtere de ovenstående parametre. Vi har god erfaring med en bestemt maskine. En billig, populær og absolut god rugemaskine, som er hyppigt anvendt er denne:

Rugemaskinen har plads til 24 æg, og den er nem og sikker at anvende. udrugning af hønseæg, rugemaskine, udrugning af kyllinger, rugemaskine 24 æg

Yderligere specifikationer kan ses her: Rugemaskine 24 æg

Rugemaskinen har sin egen facebook side. Uanset rugemaskine-model, så er det vigtigt at holde øje med luftfugtigheden, og derfor skal der hele tiden være vand på rugemaskinen. De fleste har gode erfaringer med at starte på en luftfugtighed på ca. 35-40%, for senere i udrugningen af skrue helt op til ca. 65-70%. Se alle vores rugemaskiner.

 

 

Skriv et svar