Salg og foræring af æg fra racehøns

Høne og æg

Høne og ægDer blev hverken kastet med mudder eller rådne æg, og alligevel tog det ikke mange uger før en fleksibel løsning blev fundet på det problem en lidt usmidig lovgivning udgjorde for de mange hobbyavlere, der juridisk betragtet forbrød sig mod loven, hvis de forærede overskudsæg til venner og bekendte, blev lukket.

Man skal være opmærksom på, at tilladelsen gælder hønsehold op til 30 høns. Man må desuden hverken annoncere eller reklamere for æggene, og man skal oplyse køberne om, at æggene ikke er kontrolleret for salmonella.

Større hønsehold er fortsat underlagt kravet om registrering. Det samme gælder, hvis man ønsker at sælge æggene til en bredere kreds af personer. Dette for at sikre sporbarheden skulle der være salmonellaudbrud.

Løsningsforslaget implementeres i den såkaldte ‘konsumægsbekendtgørelse’ før det formelt er gældende, men mon ikke der bliver set mildt på eventuelle overtrædelser i perioden op til..

 

Læs mere Salg og foræring af æg fra racehøns

Sidste nyt om fugleinfluenza 2012

Så er der nyt fra Fødevarestyrelsen omkring fugleinfluenzaen og forebyggende foranstaltninger.

Den 9. juni 2012 trådte følgende to bekendtgørelser i kraft:

Du kan læse om reglerne på Fødevarestyrelsens sider “Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger” og “Hold arter adskilt“.

Fokus på tidlig varsling for fugleinfluenza i erhvervsfjerkræhold
Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne for at minde om reglerne om tidlig varsling for fugleinfluenza og kontrollere, at reglerne bliver overholdt.

Læs mere i informationsmaterialet om kampagnen.

Informationsmaterialet sendes ud til erhvervsfjerkræproducenter sammen med et action card om tidlig varsling med angivelse af kontaktoplysninger