Salg og foræring af æg fra racehøns

Høne og æg

Høne og ægDer blev hverken kastet med mudder eller rådne æg, og alligevel tog det ikke mange uger før en fleksibel løsning på det problem en lidt usmidig lovgivning udgjorde for de mange hobbyavlere, der juridisk betragtet forbrød sig mod loven, hvis de forærede overskudsæg til venner og bekendte, blev lukket.

Man skal være opmærksom på, at tilladelsen gælder hønsehold op til 30 høns. Man må desuden hverken annoncere eller reklamere for æggene, og man skal oplyse køberne om, at æggene ikke er kontrolleret for salmonella.

Større hønsehold er fortsat underlagt kravet om registrering. Det samme gælder, hvis man ønsker at sælge æggene til en bredere kreds af personer. Dette for at sikre sporbarheden skulle der være salmonellaudbrud.

Løsningsforslaget implementeres i den såkaldte ‘konsumægsbekendtgørelse’ før det formelt er gældende, men mon ikke der bliver set mildt på eventuelle overtrædelser i perioden op til..

 

Fødevareministeriet skriver 4. juni på www.fvm.dk, at

“Racefjerkræavlernes særlige vilkår tilgodeses med ny aftale. Fødevareminister Mette Gjerskov har sammen med Danske Æg, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og Dansk Fjerkræforum fundet en løsning, så æg fra racehøns må omsættes. Tidligere har det ikke været tilladt at sælge æggene med mindre hønsene stammer fra godkendte rugerier.”

Pressemeddelelsen kan læses i sin fulde ordlyd på dette link (pdf) eller på www.fvm.dk

Læs også artikler på politiken.dk og dr.dk