Hønsegård og økologisk hønsehold

Uanset om man ønsker økologisk hønsehold eller ej, så trives hønsene kun, hvis de har mulighed for at komme ud i en hønsegård. Og jo større hønsegård jo bedre! ved økologisk hønsehold skal der være minimum 4 m2 pr .høne, og der skal være adgang til hønsegården året rundt. Hønsegården skal være med græs eller buske/træer. (I hønsehuret må der i øvrigt højst være 6 høns pr. m2). Dette er faktisk et temmeligt skrapt krav i forhold til de fleste ‘klassiske’ hønsegårde! Men hønsene skal nok få skrabt ethvert tilløb til grønne spirer op endda! Så, hvis du har et stykke med senegræs, skvaldrkål eller brændenælder, du vil have ryddet, så er et godt tip at anlægge en hønsegård der! De kan dog ikke vælte et stykke med mandshøje brændenælder – men hvis I sørger for at slå planterne ned, så sørger hønsene for, at de bliver holdt nede.

Et område af hønsegården skal indrettes, så hønsene kan støvbade. Hvis man kan overdække et stykke af den bare jord, skal hønsene hurtigt få møvet sig ned i et godt støvbad der. Man kan også hjælpe dem lidt på vej med noget sand eller grus man blander i jorden.

Frugtbuske eller -træer er rigtig gode at have i hønsegården. Hvis man vil plante nye buske skal de sevfølgelig hegnes ind i begyndelsen, for ellers spiser hønsene alle de spæde, grønne blade. men når ribs eller solbær-buksen er blevet stor så skal den nok klare sig. Og hønsene elsker at nippe ribs fra de nederste grene.

Sørg også for, at hønsene har mulighed for et kalktilskud i form af strandskaller. De kan bare ligge i en gryde, så sørger hønsene selv for at spise af dem efter behov.

hønsegårdFor at sikre hønsene mod rovdyr, og for at undgå, at de raserer køkkenhaven eller forvilder sig ind til naboen eller ud på vejen, skal hønsegården indhegnes. Vælger man en af de tunge hønseracer, vil et hegn på 1 m være nok til at forhindre 99% af alle hønsene i at flyve ud. De lettere racer skal have et hegn på 1,80 eller 2 meter for at holdes inde. Maskestørrelsen kan fint være 10×10 cm havehegn undtagen når man har kyllinger! Man så kan man indhegne et mindre stykke af gården med mere fintmasket net eller trække noget rundt forneden. For at holde rovdyr ude, skal hegnet være 1,80 m, men nok så vigtigt er det at sikre, at ræven ikke kan komme under hegnet. Så enten skal hegnet føres et godt stykke under jorden og bøjes udaf. Ellers skal man sikre jorden under hegnet med fliser eller lignende, så gravende rovdyr formenes adgang. Risikoen for fugleinfluenza betyder, at der kan være skrappere krav til hønsenes indhegning. I skrivende stund skal al fodring ske under fast tag dog undtaget grøntfoder. Det er dog ikke et krav, som det var i højrisiko-perioden, at hønsegården er helt overdækket. I meget uheldige tilfælde kan man miste en kylling eller høne til en duehøg, men betragt dette som en naturoplevelse! Det er ikke grund til at overdække hønsegården.